SILKEN WINDSPRITE (formerly known as LONGHAIRED WHIPPET)
<p><strong><em><font color="#ff9900">Hoci je ešte len máj, slniečko pekne silno hreje.</font></em></strong></p>
<p><strong><em><font color="#ff9900">Although it is still May, the sun is warm and blinding.</font></em></strong></p>

Hoci je ešte len máj, slniečko pekne silno hreje.


Although it is still May, the sun is warm and blinding.

<p><strong><em><font color="#ff9900">Grace sa opäť dostáva do svojej starej formy.</font></em></strong></p>
<p><strong><em><font color="#ff9900">Grace is getting into her old shape again.</font></em></strong></p>

Grace sa opäť dostáva do svojej starej formy.


Grace is getting into her old shape again.

Dnes sme si spravili malý výlet do Čiech a išli sme sa pozrieť na dostihovú dráhu do Ledníc. Grace dokonca mala možnosť si dráhu aj vyskúšať a hoci to bolo prvýkrát, čo sa na dostihovej dráhe ocitla, príjemne ma prekvapila, keď skúšobnú rovinku za návnadou prebehla celú! Možno to vyskúšame aj inokedy...

Today we made a little trip to the Czech Republic, where we went to visit the sighthound race track in Lednice. Grace even had a chance to try the track herself and although this was the first time she has ever seen a race track at all, she surprised me by running after the bait the whole length of the stretch! Maybe we shall try it again...

<strong><em><font color="#ff0000">Archie. Dog-dancing?!</font></em></strong>
Archie. Dog-dancing?!
<strong><em><font color="#ff0000">Archie &amp; Lara.</font></em></strong>
Archie & Lara.
<p><strong><em><font color="#ff0000">Grace sleduje dráhu / observes the track...</font></em></strong></p>

Grace sleduje dráhu / observes the track...

Včera sme sa opäť vybrali na dostihovú dráhu do Ledníc v Českej republike. Grace sa tentokrát rovinka nevydarila v dôsledku zle zvolenej stratégie. Tento nevydarený beh jej však vynahradilo stretnutie so Zuli, ktorá sa takisto so svojimi majiteľmi prišla pozrieť na chrtiu spoločnosť.  Spolu s Angelou a Archiem tak vytvorili štvorku, ktorá sa na neďalekej zelenej lúke preháňala s obrovskou radosťou.

Yesterday, we travelled to the sighthound race track in Lednice in the Czech Republic again.  Grace did not have a good run this time due to badly chosen strategy. But a meeting with Zuli, who came together with her owners to have a look at the company of sighthounds, fully made up for it. Together with Angela and Archie, they formed a four which rollicked with great joy on the near green meadow.

Picture 034.jpg
Picture 032.jpg
Picture 035.jpg
Picture 038.jpg
Picture 039.jpg
Picture 042.jpg
Picture 044.jpg
Picture 045.jpg
Picture 048.jpg
Prechádzka pri Dunaji 

V nedeľu poobede sme sa boli trošku prevetrať na petržalskej strane dunajskej hrádze spolu so Zuzkou Mikušovou a jej vipetmi a Zuzkou Lovichovou, ktorá sa postarala o krásne fotografie, za ktoré jej pekne ďakujem.  

A walk along the Danube 

On Sunday afternoon we went out to breathe some fresh air behind the levee of the Danube river in Petržalka city part. Zuzka Mikušová and her whippets and Zuzka Lovichová with her camera held us their company. I want to thank Zuzka for the beautiful pictures she has taken there.

photo © Zuzana Lovichová

IMG_1014.jpg
IMG_1029.jpg
IMG_1059.jpg
IMG_1063.jpg
IMG_1071.jpg
IMG_1018.jpg
IMG_1051.jpg
IMG_1054.jpg
IMG_1025.jpg
1
© 2007 - 2021 'of Silken Grace'
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one