SILKEN WINDSPRITE (formerly known as LONGHAIRED WHIPPET)

Starostlivosť - Care

Srsť je veľmi jemná, mäkká a na dotyk hodvábna. Nemá tendenciu sa zamotávať a vytvárať chuchvalce. Je samočistiaca, takže ani pes s bielou srsťou nebude pôsobiť špinavo, ak ho dlhšie neokúpete.

Bežne stačí psa riadne vykefovať raz za jeden až dva týždne, čím sa riadne premasíruje pokožka. Neodporúča sa kúpať psa príliš často. Počas letných mesiacov stačí kúpať raz za dva - tri mesiace, prípadne pred výstavou. V zimnom období je potrebné kúpanie obmedziť na minimum a uspokojiť sa len s opláchnutím labiek a prípadne spodnej línie čistou vodou. Nakoľko toto plemeno postráda typický psí zápach väčšiny psích plemien, obmedzenie kúpania sa výraznejšie neprejaví ani na jeho zjave, ani na vašich čuchovým zmysloch.

Ďalšia starostlivosť zahŕňa pravidelné čistenie uší, očí a zubov. Šteniatko je vhodné privyknúť najmä na pravidelnosť čistenia a manipuláciu. Toto svoje úsilie oceníte pri návštevách veterinára, ktorý potom nebude mať problém s jeho prehliadkou. Tiež je vhodné kontrolovať stav pazúrikov, pretože labka je položená plocho k zemi a v prípade, že sa pes nepohybuje po tvrdom teréne (asfalt, betón), majú tendenciu prerastať do veľkej dĺžky. V takom prípade je nutné nechať pazúriky zhruba raz za mesiac zastrihnúť.


It is usually enough to brush the dog once in a week or two to properly massage the skin. It is not recommended to bath the dog very often. In summer it is sufficient to bath once in two or three moths, respectively prior to a show. In winter any bathing has to be reduced to minimum and you should satisfy yourself with washing the paws and maybe the lower part of the body with clear water. As this breed lacks any typical doggie smell that majority of other breeds has, reduction of bathing shall not manifest itself markedly in the dog’s appearance, nor shall it assault your sensitive nose.

Further care should include regular cleaning of ears, eyes and teeth. It is highly recommended to accustom the puppy to the regularity of cleaning and to its being handled. You will appreciate your effort during your visits to the vet who will thus have no problem to inspect your puppy/dog. It is also good to check the state of the claws, because the paw is laid flat to the ground and in case the dog is not walked on hard surfaces (tarmac, concrete), the claws can grow to great lengths. Then it shall be necessary to have the dog’s claws cut approximately once in a month.

The coat is very soft, pliant and silky to the touch. It does not have a tendency to tangle and to form knots. It is self-cleaning, so even a dog with white coat shall not look dirty, when you do not bath it for longer time.
12.12.2008 16:19:59
Adriana Vanekova
© 2007 - 2021 'of Silken Grace'
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one