SILKEN WINDSPRITE (formerly known as LONGHAIRED WHIPPET)

Characteristics

Plemeno dlhosrstý vipet bolo vyšľachtené v USA pánom Walterom Wheelerom v 50. rokoch 20. storočia. V súčasnej dobe je toto plemeno v USA uznávané miestnymi kynologickými organizáciami.  Psi sú prezentovaní na výstavách a zúčastňujú sa rozličných oficiálnych športových aktivít.

Dlhosrstý vipet však doposiaľ nie je celosvetovo uznaný ako samostatné svojbytné plemeno, preto je možné ho vystavovať len v tých krajinách, kde organizácie FCI po dohode povoľujú na výstavách prezentáciu neuznaných plemien, napr. v Českej republike, Slovenskej republike, Slovinsku, atď.

V niektorých krajinách sa ešte používa alternatívne pomenovanie dlhosrstého vipeta - Silken Windsprite, ktoré je odvodené od názvu chovateľskej stanice p. Wheelera - Windsprite Kennel. Toto pomenovanie si v určitej dobe prepožičali chovatelia, ktorí začali v USA pracovať v 80. rokoch 20. storočia na vyšľachtení ďalšieho nového plemena chrta krížením dlhosrstého vipeta a barzoja. Po tom, čo boli požiadaní, aby toto plemeno pomenovali inak, sa názov tohto ďalšieho chrta zmenil na Silken Windhound.

Blízkosť týchto názvov je pre mnohých mätúca, ale ide o dve rozličné plemená, ktoré je potrebné rozlišovať!


The longhaired whippet has been bred in the United States since the 1950s by Mr Walter Wheeler. Currently, the breed is recognized by the local cynological organisations in the USA. The dogs can be presented at shows and they can partake in the official sports activities.

Worldwide, the longhaired whippet has not been acknowledged to be an autonomous breed  yet. So it can be presented at shows only in those countries, where, following the application acceptance, FCI organisations enable presentation of non-recognized breeds, for example in the Czech Republic, the Slovak Republic, Slovenia, etc.

An alternative name of the longhaired whippet - Silken Windsprite - is still being used in some countries. This has been derived from the name of the kennel of Mr. Wheeler - Windsprite Kennel. The breeders who started to work on creation of another new sighthound breed through crossing of the longhaired whippet and borzoi back in the 1980s borrowed the name of Silken Windsprite at the onset. After they were asked to change the name of their breed to something else, the name of this other breed changed to Silken Windhound.

Proximity of these names is confusing for many people, but these are two different breeds that have to be distinguished!

12.12.2008 16:21:51
Adriana Vanekova
© 2007 - 2021 'of Silken Grace'
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one